HOME  |  CONTACT US  |  LOG-IN  |  MISSING PERSONS  |  FARMS
 

Most Wanted


 Elusive People

Elen Johanne Einersdatter

Elen kom fra Vevelstad (Brønnøysund) og var datter av Einer Johnsen. Finnes det noen informasjon fra bygdebøker som kan hjelpe oss vidre?
Tell us what you know     |     More information: Elen Johanne Einersdatter
Svend Mogensen Hultin

var født 1 mars 1716 og han døde i Ålborg 29 mars 1777, 61 år gammel.
Jeg skal snart begynne å forske etter hans forfedre og jeg trenger derfor all mulig hjelp. Har du/dere noen opplysninger som kan hjelpe meg vil jeg være takknemmelig.

Her er de opplysninger som jeg har klart å finne frem:

 • Det er nevnt en plass som heter Ängelholm
 • Hans slekt skal være fra Schleswig Holstein
 • En av hans Aner var Lensherre i Schleswig Holstein
 • Franske aner
 • Han var skredder.
 • Han ble skreddermester i 1736, 20 år gammel.  
 • Han døde som en meget rik mann.
 • Han må ha arvet penger siden han var så rik.
 • Han hadde ingen slektninger i Ålborg i henhold til skiftet ved hans død.
 • Hans skifte ligger på Statsarkivet i Danmark, det er stort og detaljert.
 • Navnet gir også endel info: 
  • Hans far het Mogen, og hans far var derfor trolig Dansk
  • Han har to etternavn, Mogensen og Hultin. Hultin er trolig et navn som slekten var stolt av.
  • Han fikk navnet Svend, en av hans Besteforeldre het derfor trolig Svend.
  • Navnet Hultin har flere skrivemåter, Hultin, Hulthin, Hylhin, Hyltén
  • Jeg tipper at Hultin navnet stammer fra hans mor, mormor  eller farmor.
 • Han giftet seg med 14 November 1753 med enken Anne Mortensdatter Schmidt og overtok dermed hennes tidligere manns Feldbereder forretning i Ålborg. Dette betyr at han kom til Ålborg før 1753.

Det finnes en plass som heter Ängelholm i Sverige, som i perioder har vært både Svensk og Dansk. Den gamle veien mellom  Skåne og Halland gikk gjennom byen. Jeg har funnet et slektsgren Hyltén i  Ängelholm. Ängelholm har blitt ødelagt av brann minst 4 ganger, først i 1565 da Svenskene brant ned byen (den Nordiske 7-årskrigen), deretter i 1743, 1744 og 1745. Den værste brannen var i 1745 da det var storm slik at hele byen utenom to hus og kirken brant ned. Byen ble ikke gjennoppbygd før i 1750. Dette kan jo stemme bra med Svend Mogensen Hultin's ankomst til Ålborg, jeg tror derfor at Ängelholm er en bra plass å starte et vidre søk etter våre forfedre.


Ny oppdatering, Mai 2008
I Desember 2010 fant vi et notat datert 14/9 1753 i Ålborg der hvor Svend Mogesen Hultin ble opptatt i Feldtberederlauget. I dette notatet står det at han er født i Ängelholm, Skåne, Sverige. Det ser derfor ut som vi må tilbake til lokalhistorisk avdelingen på biblioteket i Ängelholm.
Under gjennomgåelse av testamentet til Svend Mogensens sønn, Morten Hultin, kan det se ut som at finnes slekt i København.
Morten Hultin ble 65 år gammel og hans yngste sønn, Gregers Hultin var da 19 år gammel. Morten Hultin etterlot seg en stor arv, men Gregers var da  ikke myndig og det ble derfor oppnevnt en verge for han i Ålborg. I tidrommet fra Morten Hultins død til Gregers var myndig ble Gregers sendt til København i snekkerlære. Trolig ble han sendt til københavn for å bo hos slektninger.
I København finnes det mange referanser til slektsnavnet Hultin. Vi har også sporet opp en eske med ?slektshistorie? innlevert av en Hultin på Universitetsbiblioteket i København.

Vi kommer tibake med info når dette er sjekket ut
Tell us what you know     |     More information: Svend Mogensen Hultin

 Mystery Photos